Ασφάλιση Μεταφορών

Στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον, προϊόντα, αγαθά και υπηρεσίες μεταφέρονται με χερσαία, θαλάσσια και αεροπορικά μέσα μεταφοράς σε όλα τα μέρη του κόσμου.

Η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των εμπορευμάτων, οποιασδήποτε αξίας, με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο είναι πολύ σημαντική για να λειτουργεί η επιχείρηση σας αποτελεσματικά στο σύνολό της. Με τα προγράμματα ασφάλισης μεταφορών, σας παρέχεται η προστασία που χρειάζεστε από τυχόν ζημιογόνα γεγονότα που μπορεί να οφείλονται στη συσκευασία, τη φόρτωση ή την εκφόρτωση, τις κλιματολογικές συνθήκες κ.α.. Παράλληλα σας δίνεται η δυνατότητα να αναλαμβάνετε με μεγαλύτερη σιγουριά εμπορικούς κινδύνους, επεκτείνοντας τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες, χωρίς την παρουσία προβλημάτων που οφείλονται σε απρόβλεπτα γεγονότα.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Ενδεικτική περιγραφή καλυπτόμενων εμπορευμάτων - αντικειμένων - προϊόντων:

 
  • Μηχανήματα
  • Εργαλεία
  • Ανταλλακτικά
  • Αγροτικά προϊόντα νωπά και κατεψυγμένα
  • Βιομηχανικά προϊόντα
  • Πρώτες ύλες
  • Καύσιμα (στερεά, υγρά, αέρια)
  • Ζωντανά ζώα
  • Μελίσσια
  • Αρχαία έργα τέχνης (αγάλματα, πήλινα κλπ.)
  • Κοσμήματα
  • Κειμήλια
  • Κεραμικά
  • Πολύτιμα μέταλλα
  • Σύγχρονα έργα τέχνης (ζωγραφικοί πίνακες, γλυπτά κλπ.)
  • Οικοσκευές
  • Λαχεία ή ΠΡΟ-ΠΟ (που έχουν κερδίσει)