Ασφάλιση Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής

Ο πρωτογενής τομέας παραγωγής, δηλαδή η φυτική παραγωγή (γεωργία) και η ζωϊκή παραγωγή (κτηνοτροφία – πτηνοτροφία), περιλαμβάνει το σύνολο των παραγωγικών δραστηριοτήτων που αφορούν την καλλιέργεια, την απόκτηση ή την απόσπαση πρώτων υλών άμεσης ή έμμεσης κατανάλωσης, κατ’ ευθείαν από τη φύση.
Ο πρωτογενής τομέας παραγωγής, αποτελεί κύρια πηγή εισοδήματος για μεγάλο τμήμα του αγροτικού πληθυσμού και είναι ένας από τους βασικότερους πυλώνες της εθνικής μας οικονομίας.
Οι επιχειρήσεις αγροτικής και ζωικής παραγωγής έρχονται αντιμέτωπες με διάφορες προκλήσεις. Καλούνται να ανταποκριθούν τόσο στις σύνθετες απαιτήσεις του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος, του διεθνή ανταγωνισμού όσο και των συνεχώς μεταβαλλόμενων κλιματολογικών συνθηκών,
Σε συνεργασία με τις πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες, προσφέρουμε ολοκληρωμένες ασφαλιστικές προτάσεις – λύσεις για την κάλυψη των ζημιών που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις φυτικής και ζωικής παραγωγής.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Ασφάλιση Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής

 
  • Φυσικές καταστροφές
  • Φωτιά
  • Κεραυνός
  • Ατυχήματα
  • Υπογονιμότητα
  • Κίνδυνοι που δεν καλύπτονται από τον ΕΛ.Γ.Α.
  • Αστική ευθύνη έναντι τρίτων
  • Δηλητηρίαση
  • Θάνατος των ζώων που προέρχεται από ασθένεια, ατύχημα, ευθανασία (υπό προϋποθέσεις) και των συνδεδεμένων επακόλουθων οικονομικών απωλειών.