Ναυτική Ασφάλιση

Το 1688 στο Λονδρέζικο καφενείο του Edward Lloyd πλοιοκτήτες και κεφαλαιούχοι συναντήθηκαν για να δημιουργήσουν τα θεμέλια της ναυτικής ασφάλισης όπως τη γνωρίζουμε σήμερα.

Είναι γνωστό πως ο κλάδος της Ναυτιλίας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς τόσο της παγκόσμιας οικονομίας όσο και της οικονομίας της χώρας μας. Ένα μεγάλο μερίδιο της οικονομικής δραστηριότητας της Ναυτιλίας κατέχει ο χώρος των Ναυτικών Ασφαλίσεων.

Από αυτό και μόνο γίνεται αντιληπτό πόσο σημαντική είναι η ανάλυση και η γνώση θεμάτων που αφορούν τον κλάδο των Ναυτικών Ασφαλίσεων για κάποιον που ασχολείται με τον τομέα της Ναυτιλίας.

Η ναυτική ασφάλιση ορίζεται ως το ασφαλιστήριο συμβόλαιο βάσει του οποίου μία ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες, αναλαμβάνουν την ασφαλιστική κάλυψη που αφορά ενδεχόμενους κινδύνους κατά συμφωνημένο τρόπο και περιγραφόμενη έκταση, έναντι ναυτικών απωλειών, δηλαδή απωλειών που ενδέχεται να προκύψουν από ανεπιθύμητα και απρόβλεπτα γεγονότα.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Παρέχουμε ολοκληρωμένα προγράμματα Ναυτικών Ασφαλίσεων:

 
  • Αστική ευθύνη ναυπήγησης
  • Αστική ευθύνη λιμένων & μαρίνων
  • Αστική ευθύνη & νομική προστασία πλοιοκτήτη (P&I)
  • Αστική ευθύνη μεταφορέα
  • Αστική ευθύνη ναυπηγοεπισκευαστικών μονάδων
  • Σκάφους (hull) και μηχανημάτων
  • Απώλειας εσόδων (ναύλωση)
  • Μεταφορών
  • Πληρωμάτων
  • Πολέμου & πειρατείας