Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Ως επαγγελματίες, όσο υπεύθυνα και να εκτελείτε τη δουλειά σας, έρχεστε καθημερινά αντιμέτωποι με προκλήσεις, ενδεχόμενα λάθη ή παραλείψεις που πολλές φορές μπορεί να σας κοστίσουν ακριβά. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον σύνθετων αναγκών, αυξημένων απαιτήσεων και υποχρεώσεων, η κάλυψη της Γενικής Αστικής Ευθύνης, της Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης, της Αστικής Ευθύνης Εργοδότη, της Αστικής Ευθύνης Προϊόντος αποτελούν πολύτιμα και απαραίτητα εργαλεία για κάθε επαγγελματία.

Η Ασφάλιση της Γενικής Αστικής Ευθύνης, σας προστατεύει από ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους εξαιτίας της λειτουργίας της επιχείρησής σας κατά τη διάρκεια διαμονής τους σε αυτή.

Η Ασφάλιση της Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης, ως νομικός όρος, περιλαμβάνει τις περιπτώσεις εκείνες όπου εξαιτίας της επαγγελματικής δραστηριότητας που αναπτύσσετε ως φυσικά ή νομικά πρόσωπα, είναι πιθανό να προξενήσετε με πράξεις ή παραλείψεις σας σωματικές βλάβες, υλικές και λοιπές ζημιές σε τρίτους και τις οποίες υποχρεούστε να αποκαταστήσετε.

Η Ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης Εργοδότη, σας καλύπτει για τα ποσά που ενδεχομένως θα υποχρεωθείτε  να καταβάλλετε ως εργοδότης για αποζημίωση στους εργαζομένους σας για τα ατυχήματα που θα υποστούν κατά την εργασία τους ή με αφορμή αυτήν.

Η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος, σας καλύπτει εάν είστε κατασκευαστής, εισαγωγέας ή έμπορος από αποζημιώσεις που μπορεί να κληθείτε να καταβάλλετε σε τρίτους για σωματικές βλάβες ή και υλικές ζημιές που θα προκληθούν από τη χρήση ή κατανάλωση ελαττωματικού προϊόντος.

Με την ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης, μπορείτε να προστατευτείτε από τις αξιώσεις αυτές επιλέγοντας κάποιες από τις εξειδικευμένες ασφαλιστικές λύσεις που μπορούμε να σας προτείνουμε.

Αστική Ευθύνη

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Προγράμματα Αστικών Ευθυνών

 
 • Αστική Ευθύνη Τουριστικών Μονάδων
 • Αστική Ευθύνη Εμπορικών Καταστημάτων
 • Αστική Ευθύνη Εκπαιδευτηρίων – Φροντιστηρίων
 • Αστική Ευθύνη Γυμναστηρίων – Αθλητικών Κέντρων και Σχολών Χορού
 • Αστική Ευθύνη Εστιατορίων – Καφετεριών
 • Αστική Ευθύνη Κομμωτηρίων – Ινστιτούτων Αισθητικής
 • Αστική Ευθύνη Κινηματογράφων – Θεάτρων
 • Αστική Ευθύνη Σταθμών Αυτοκινήτων
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Δικηγόρων
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Λογιστών
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Tour Operators
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Πολιτικών Μηχανικών / Αρχιτεκτόνων
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Τεχνικών
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)
 • Αστική Ευθύνη Κατασκηνώσεων
 • Αστική Ευθύνη Supermarket
 • Αστική Ευθύνη Θεάτρων και Κινηματογράφων
 • Αστική Ευθύνη Ανέγερσης Οικοδομών και Τεχνικών Έργων
 • Αστική Ευθύνη Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων
 • Αστική Ευθύνη Σταθμών Αυτοκινήτων (PARKING)
 • Αστική Ευθύνη από την Λειτουργία του Οχήματος σαν Εργαλείο
 • Αστική Ευθύνη από Μεταφερόμενα με Φορτηγά Φορτία
 • Αστική Ευθύνη εκ του Ανυψούμενου Φορτίου με Γερανό
 • Αστική Ευθύνη για Ζημιές επί του Ανυψούμενου Φορτίου με Γερανό
 • Αστική Ευθύνη Εορταστικών Εκδηλώσεων
 • Αστική Ευθύνη Διαφημιστικών Πινακίδων
 • Αστική Ευθύνη Εταιριών Φύλαξης (Security)