Ασφάλιση Τουριστικών Μονάδων

Ο τουριστικός κλάδος δικαίως χαρακτηρίζεται ως ένας από τους βασικότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, ο οποίος συμβάλει στην παγκόσμια προβολή της χώρας μας. Επιπλέον, αποτελεί πηγή εισοδήματος για χιλιάδες επιχειρηματίες.

Αν είστε ιδιοκτήτης τουριστικής μονάδας είναι σημαντικό να εξασφαλίσετε την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησής σας και να προστατέψετε τα εισοδήματα σας ακόμα και αν βρεθείτε αντιμέτωποι με απρόβλεπτα γεγονότα, διεκδικήσεις πελατών σας που θα είχαν δυσάρεστες οικονομικές συνέπειες για τη βιωσιμότητα και τη φήμη της επιχείρησής σας.

Παρέχουμε σύγχρονα, ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης που απευθύνονται αποκλειστικά σε τουριστικές μονάδες και στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Με την ασφάλιση της τουριστικής σας μονάδας, προστατεύετε την επιχείρηση σας, τους πελάτες σας και τους εργαζόμενους σας.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες από τις ασφαλιστικές καλύψεις:

 
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Πολιτικές Ταραχές, στάσεις, απεργίες, διαδηλώσεις, οχλαγωγίες
 • Κακόβουλη Βλάβη – Βανδαλισμός
 • Πρόσκρουση Οχήματος
 • Ηλεκτρικές Βλάβες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων
 • Πτώση Δένδρων, ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων
 • Καθίζηση- Ύψωση – Κατολίσθηση Εδάφους
 • Θραύση Υαλοπινάκων (Θυρών, Παραθύρων)
 • Ζημιές Εξωτερικών Πινακίδων και Επιγραφών
 • Αλλοίωση Εμπορευμάτων (εντός ψυκτικών θαλάμων & ψυγείων)
 • Έξοδα Κατάσβεσης / Πυρόσβεσης
 • Έξοδα Άντλησης Υδάτων
 • Έξοδα Έκδοσης Αδειών Αποκατάστασης Ζημιών και Αμοιβών Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων
 • Ζημιές του κτηρίου από κλοπή (με Διάρρηξη)
 • Κλοπή Περιεχομένου (μετά από διάρρηξη)
 • Αστική Ευθύνη του ασφαλισμένου προς τρίτους από μετάδοση φωτιάς ή έκρηξης
 • Αστική Ευθύνη του ασφαλισμένου προς τρίτους από διαρροή ύδατος
 • Αστική Ευθύνη ξενοδόχου – ιδιοκτήτη
 • Αστική Ευθύνη κατανάλωσης οινοπνευματωδών
 • Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία της πισίνας
 • Αστική Ευθύνη για απώλεια ή βλάβη συνέπεια κλοπής, προσωπικών ειδών των πελατών μετά από διάρρηξη
 • Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων, spa – λουτρών, κέντρων αισθητικής
 • Αποζημίωση Εργαζόμενων
 • Σεισμός
 • Απώλεια Κερδών