Ομαδική Ασφάλιση Ζωής και Ατυχημάτων

Οι άνθρωποι αποτελούν το σπουδαιότερο συγκριτικό πλεονέκτημα, την κινητήρια δύναμη και αναμφίβολα ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια ανάπτυξης για κάθε επιχείρηση.
Οι Ομαδικές Ασφαλίσεις ζωής και ατυχημάτων περιλαμβάνουν πρόσθετες παροχές των επιχειρήσεων προς το προσωπικό τους ή των συλλόγων και σωματείων προς τα μέλη τους, πέραν της Κοινωνικής Ασφάλισης.
Η Ομαδική Ασφάλιση αποτελεί την καλύτερη απόδειξη του ενδιαφέροντος μιας εταιρίας για το προσωπικό της. Η επιτυχία μιας επιχείρησης βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην παραγωγικότητα και καλή υγεία των εργαζομένων της. Σήμερα, που οι ρυθμοί της δουλειάς και ο ανταγωνισμός είναι πιο έντονοι από ποτέ, κάθε εργοδότης επιδιώκει να εξασφαλίσει το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον που θα επιτρέψει και θα ενθαρρύνει τους συνεργάτες του να δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό. Επιπλέον, η ομαδική ασφάλιση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς είναι το μέσο που αναδεικνύει τη σχέση εργαζομένου με τον εργοδότη, προσφέροντας στους εργαζόμενους και στις οικογένειές τους καλύψεις που συμπληρώνουν ή και αναβαθμίζουν τις παροχές της κοινωνικής ασφάλισης σε περίπτωση ασθένειας, ατυχήματος ή θανάτου. Επιπροσθέτως, η δυνατότητα παροχής συμπληρωματικής σύνταξης προσφέρει σιγουριά και εξασφάλιση στις παραπάνω κατηγορίες ασφαλισμένων.

Τα οφέλη της Ομαδικής Ασφάλισης:

 
  • Προστασία της Υγείας των εργαζομένων και της οικογένειάς τους αλλά και της οικονομικής επίπτωσης που προκύπτει.
  • Περιορίζει τις οικονομικές απώλειες σε περιπτώσεις ατυχημάτων και αναπληρώνει δυναμικά τις ελλείψεις της κοινωνικής ασφάλισης.
  • Τονώνει την εμπιστοσύνη των εργαζομένων προς την Εταιρία.
  • Αυξάνει την αίσθηση ασφάλειας των εργαζομένων.
  • Συμβάλλει στη δημιουργία καλού εργασιακού κλίματος.
  • Δημιουργεί προϋποθέσεις για αυξημένη παραγωγικότητα.
  • Προσφέρει φορολογικά και άλλα κίνητρα προς την επιχείρηση.
  • Εμπλουτίζει τα κίνητρα διατήρησης των ικανών στελεχών, των οποίων τις υπηρεσίες για κανένα λόγο δεν θα ήθελε να στερηθεί η Επιχείρηση.
  • Ενισχύει τις προϋποθέσεις για προσέλκυση ικανών στελεχών της αγοράς.