Ασφάλιση Εμπορικών & Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

Στη σύγχρονη διεθνοποιημένη οικονομία οι εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις και πολλούς κινδύνους κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους.

Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από διάφορους αστάθμητους και απρόβλεπτους παράγοντες είναι πιθανό να οδηγήσουν στην αντιμετώπιση απρόσμενων και έκτακτων καταστάσεων.

Η προστασία της επιχείρησης σας μέσω της ασφάλισης από κάθε είδους απρόβλεπτο γεγονός, το οποίο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία της, καθίσταται πιο αναγκαία από ποτέ.

Με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτουμε μπορούμε να αναλάβουμε την ασφάλιση οποιουδήποτε μεγάλου και σύνθετου βιομηχανικού και εμπορικού κινδύνου, παρέχοντας λύσεις για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη και κάθε είδους  επιχείρησης.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Ενδεικτική ασφαλιζόμενη ύλη:

 
  • Κτηριακές εγκαταστάσεις
  • Περιεχόμενο (πρώτες ύλες, εμπορεύματα, προϊόντα, λοιπός εξοπλισμός)
  • Εξωτερικά βοηθητικά κτίσματα
  • Ειδικές κατασκευές
  • Προσωπικό
  • Πελάτες