Αστική Ευθύνη

Καθημερινά είναι πιθανό να συμβούν γεγονότα που μπορεί να καταστήσουν εσάς τους ίδιους ή τα μέλη της οικογένειάς σας υπεύθυνους για οικονομική αποζημίωση τρίτων προσώπων που έχουν ζημιωθεί από εσάς.

Από το Αστικό Δίκαιο πηγάζει η Αστική Ευθύνη για αποκατάσταση της ζημιάς που προκάλεσε κάποιος σε τρίτο παράνομα και υπαίτια (ΑΡΘΡΟ 914 ΑΚ).

Σύμφωνα με τον ορισμό της Αστικής Ευθύνης ως νομικού όρου πρόκειται για την περίπτωση όπου κάποιος προξενεί με πράξη ή παράλειψή του από αμέλεια, σωματική βλάβη ή και υλική ζημιά σε τρίτο και υποχρεούται να την αποκαταστήσει. Το γενικό και ευρύ νόημα του ορισμού αυτού δεν οριοθετεί με σαφή τρόπο τις απαιτήσεις που μπορεί να θέσει ο εκάστοτε θιγόμενος σε βάρος του υπαίτιου που προκάλεσε την ζημιά.

Η τεχνογνωσία και η εμπειρία μας στις Γενικές Ασφαλίσεις, μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε προγράμματα για κάθε σας ανάγκη.

Σε συνεργασία με τις πλέον αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες, σας προσφέρουμε μια σειρά προγραμμάτων και ασφαλιστικών πακέτων που συμβαδίζουν με τις σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις. Επιλέγοντας με τη βοήθεια μας το κατάλληλο πρόγραμμα θα μπορείτε να είστε ήσυχοι για την ευθύνη σας και την ενδεχόμενη πρόκληση ζημιάς απέναντι σε κάποιον τρίτο.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι σκόπιμες ενέργειες, αυτές δηλαδή που προέρχονται από δόλο, δεν είναι δυνατό να καλυφθούν, γι’αυτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης αποζημιώνει σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που θα προξενηθούν σε τρίτους από πράξη ή παράλειψή τους και είναι απόρροια αμέλειας.

 

Αστική Ευθύνη

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Αστική Ευθύνη

 
  • Αστική Ευθύνη Ιδιώτη/Οικογενειάρχη
  • Διαχειριστή Πολυκατοικίας & Κοινόχρηστων Χώρων
  • Αστική Ευθύνη Ιδιοκτήτη Κατοικίδιου Ζώου
  • Επαγγελματική Αστική  Ευθύνη
  • Λειτουργίας Ανελκυστήρων
  • Ποδηλάτων