Ασφάλιση Έργων Τέχνης

Ασφάλιση Έργων Τέχνης ή αλλιώς η «τέχνη» της ασφάλισης!

Ένα έργο τέχνης ή μια συλλογή έργων τέχνης είναι άτρωτα μόνο απέναντι στο χρόνο και έχουν ανάγκη προστασίας από πιθανούς κινδύνους που τα απειλούν.

Κάθε έργο τέχνης αποτελεί μια σταθερή, διαχρονική και ανεκτίμητη αξία για τον ιδιοκτήτη του. Οι κάτοχοι έργων τέχνης, επιθυμούν να αισθάνονται ότι μπορούν να τα προστατέψουν από όλους τους πιθανούς και απρόβλεπτους κινδύνους που ενδεχομένως να τα απειλούν.

Η Ασφάλιση Έργων Τέχνης απαιτεί ειδικές γνώσεις, τεχνογνωσία, εμπειρία και διαδικασίες που διαφέρουν από την ασφάλιση των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων και έχει να κάνει με τη σπανιότητα του κάθε έργου.

Η ασφαλιζόμενη αξία προσδιορίζεται κάθε φορά από εξειδικευμένους εκτιμητές – πραγματογνώμονες. Η ασφαλιζόμενη αξία είναι πάντοτε «συμφωνημένη αξία» μεταξύ του πελάτη και της ασφαλιστικής εταιρίας και δεν είναι διαπραγματεύσιμη, σε περίπτωση ζημιάς.

Η Ασφάλιση Έργων Τέχνης απευθύνεται σε ιδιώτες συλλέκτες, γκαλερί, καταστήματα έργων τέχνης, μουσεία, παλαιοπωλεία, ιδρύματα, συλλόγους και φορείς σχετικού ενδιαφέροντος.

 

Ασφάλιση Έργων Τέχνης

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Η Ασφάλιση Έργων Τέχνης, καλύπτει μεμονωμένα αντικείμενα ή συλλογές κατά κινδύνων όπως:

 
  • Πυρκαγιά, Κεραυνό, Καπνό
  • Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα
  • Θραύση ή Διαρροή σωληνώσεων
  • Έκρηξη πάσης φύσης
  • Κλοπή ή Ληστεία
  • Κατά Παντός Κινδύνου Ιδιωτικών Συλλογών
  • Κατά Κινδύνων Μεταφοράς και Έκθεσης Έργων Τέχνης
  • Τρομοκρατικές ενέργειες, Βανδαλισμό, Κακόβουλη βλάβη (προαιρετική κάλυψη).
  • Σεισμό (προαιρετική κάλυψη).