Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Καθημερινά είναι πιθανό να συμβούν γεγονότα που μπορεί να καταστήσουν εσάς τους ίδιους ή τα μέλη της οικογένειάς σας υπεύθυνους για οικονομική αποζημίωση τρίτων προσώπων που έχουν ζημιωθεί από εσάς.

Ομαδική Ασφάλιση Ζωής και Ατυχημάτων

Οι άνθρωποι αποτελούν το σπουδαιότερο συγκριτικό πλεονέκτημα, την κινητήρια δύναμη και αναμφίβολα ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια ανάπτυξης για κάθε επιχείρηση.

Ναυτική Ασφάλιση

Είναι γνωστό πως ο κλάδος της Ναυτιλίας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς τόσο της παγκόσμιας οικονομίας όσο και της οικονομίας της χώρας μας. Ένα μεγάλο μερίδιο της οικονομικής δραστηριότητας της Ναυτιλίας κατέχει ο χώρος των Ναυτικών Ασφαλίσεων.

Ασφάλιση Τουριστικών Μονάδων

Ο τουριστικός κλάδος δικαίως χαρακτηρίζεται ως ένας από τους βασικότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, ο οποίος συμβάλει στην παγκόσμια προβολή της χώρας μας.

Ασφάλιση Μεταφορών

Η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των εμπορευμάτων, οποιασδήποτε αξίας, με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο είναι πολύ σημαντική για να λειτουργεί η επιχείρηση σας αποτελεσματικά στο σύνολό της.

Ασφάλιση Έργων Τέχνης

Κάθε έργο τέχνης αποτελεί μια σταθερή, διαχρονική και ανεκτίμητη αξία για τον ιδιοκτήτη του.

Ασφάλιση Επαγγελματικών Οχημάτων

Γνωρίζουμε πόσο σημαντικά είναι τα επαγγελματικά οχήματα για την επιχείρησή σας και ότι αποτελούν την κινητήρια δύναμη αυτής.

Ασφάλιση Σκαφών Αναψυχής

Ασφάλιση Σκαφών Αναψυχής

Η Ελλάδα αποτελεί μια παραδεισένια χώρα που αγκαλιάζεται από τη θάλασσα και «λούζεται» από τον ήλιο καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Ασφάλιση Εμπορικών & Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

Στη σύγχρονη διεθνοποιημένη οικονομία οι εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις και πολλούς κινδύνους κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους.

Ασφάλιση Ακίνητης Περιουσίας

Η περιουσία είναι αγαθό στο οποίο έχουμε επενδύσει οικονομικά και έχουμε δεθεί συναισθηματικά. Η αξία της ακίνητης περιουσίας είναι ανεκτίμητη, ανεξαρτήτως κόστους ή παλαιότητας.