Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Καθημερινά είναι πιθανό να συμβούν γεγονότα που μπορεί να καταστήσουν εσάς τους ίδιους ή τα μέλη της οικογένειάς σας υπεύθυνους για

Read More

Ομαδική Ασφάλιση Ζωής και Ατυχημάτων

Οι άνθρωποι αποτελούν το σπουδαιότερο συγκριτικό πλεονέκτημα, την κινητήρια δύναμη και αναμφίβολα ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια ανάπτυξης για κάθε

Read More

Ναυτική Ασφάλιση

Είναι γνωστό πως ο κλάδος της Ναυτιλίας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς τόσο της παγκόσμιας οικονομίας όσο και της

Read More

Ασφάλιση Τουριστικών Μονάδων

Ο τουριστικός κλάδος δικαίως χαρακτηρίζεται ως ένας από τους βασικότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, ο οποίος συμβάλει στην παγκόσμια προβολή

Read More

Ασφάλιση Μεταφορών

Η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των εμπορευμάτων, οποιασδήποτε αξίας, με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο είναι πολύ σημαντική για να λειτουργεί η

Read More

Ασφάλιση Έργων Τέχνης

Κάθε έργο τέχνης αποτελεί μια σταθερή, διαχρονική και ανεκτίμητη αξία για τον ιδιοκτήτη του.

Read More