merelis-1

Το ICC πιστεύει στη δυναμική της Θεσσαλονίκης

Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο μπορεί να συμβάλλει για να καταστεί η Θεσσαλονίκη πύλη ανάπτυξης για την Ευρώπη και τη Μεσόγειο, αξιοποιώντας τις μεγάλες δυνατότητες που έχει η πόλη και η περιοχή, οι οποίες και αναδείχθηκαν στο επιχειρηματικό συμπόσιο που διοργάνωσε το ICC.

To Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο είναι ο μεγαλύτερος και πιο αντιπροσωπευτικός επιχειρηματικός οργανισμός που έχει ως σκοπό την ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου και των διεθνών συναλλαγών.

Με 90 εθνικές επιτροπές σε 90 κράτη, με μέλη σε περισσότερες από 100 χώρες και εκπροσωπώντας 45 εκατομμύρια επιχειρήσεις, θέλει με το κύρος του και τη διεθνή δικτύωση του να ενισχύσει τις προσπάθειες της επιχειρηματικής κοινότητας της Ελλάδας και, εν προκειμένω, της Βόρειας Ελλάδας. Να ενισχύσει τις προσπάθειες των Ελλήνων επιχειρηματιών, αλλά και όλων των Αρχών, να αναδείξουν τα υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες που παράγουν και να βοηθήσει στην παρουσία τους σε όλες τις αγορές, αναπτυγμένες και αναδυόμενες, καθιερωμένες και νέες, γειτονικές και υπερπόντιες.

Στόχος της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, είναι να καταστήσουμε τη συνάντηση της 8ης Απριλίου, ένα διαρκές φόρουμ ανταλλαγής σκέψεων, προβληματισμών αλλά και σταθμισμένων προτάσεων, ένα θεσμό όπου ο επιχειρηματικός κόσμος της περιοχής θα μπορεί να συναντάται και να συνδιαλέγεται με φορείς και εκπροσώπους της Κεντρικής Διοίκησης, με παραγωγικούς και αυτοδιοικητικούς οργανισμούς, καθώς και με υψηλού κύρους εγχώριους και διεθνείς οικονομικούς παράγοντες, με προοπτική την προαγωγή του εγχώριου επιχειρείν και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Η Θεσσαλονίκη, χάρη στη γεωγραφική της θέση και το ανθρώπινο κεφάλαιό της, μπορεί να καταστεί κόμβος αλλά και εφαλτήριο για την αναγνώριση και κατοχύρωση του ελληνικού επιχειρηματικού brand name στις αναπτυσσόμενες και τις αναπτυγμένες αγορές της μεσογειακής γειτονιάς μας και της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Στην Εθνική Ελληνική του Επιτροπή στην οποία εκπροσωπούνται 59 Εμπορικά, Βιομηχανικά, Βιοτεχνικά, Επαγγελματικά Επιμελητήρια της χώρας και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συναλλάσσονται κυρίως με το εξωτερικό, έχουμε τη βούληση να στηρίξουμε την εγχώρια επιχειρηματική δραστηριότητα, παρέχοντας την τεχνογνωσία για την ανάδειξη των καλών πρακτικών στο διεθνές εμπόριο, την καλλιέργεια της υπευθυνότητας και τους διεθνώς αποδεκτούς κανόνες στις συναλλαγές, την προώθηση της καλύτερης συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Μπορούμε και θέλουμε να υποστηρίξουμε τη δικτύωση των Ελλήνων επιχειρηματιών και managers, εντός και εκτός συνόρων, αλλά και να συμβάλλουμε στο άνοιγμα νέων δρόμων για επιχειρηματίες που αναζητούν καινοτόμες λύσεις ανάπτυξης.

Με το Φόρουμ που πραγματοποιήθηκε ανοίξαμε ένα δίαυλο επικοινωνίας όπως και το διάλογο, για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας, από τους τομείς των υποδομών, των μεταφορών, του εξαγωγικού εμπορίου και του τουρισμού.

Η συνεργασία και η εξωστρέφεια, μας είναι απαραίτητες τώρα, όσο ίσως ποτέ άλλοτε, όπως και η διεκδίκηση αλλαγών και μεταρρυθμίσεων από την Πολιτεία, ώστε να διαμορφωθεί το σταθερό έδαφος όπου η ελληνική επιχειρηματικότητα «θα πατήσει» για να καταφέρει να δώσει νέα πνοή στην οικονομία.

Σχετικά Άρθρα