car-insurance

Βαρύ το τίμημα της φθηνής ασφάλισης αυτοκινήτων

Είναι πασιφανές ότι από την εποχή του νεοπλουτισμού έχουμε πλέον περάσει στην εποχή του νεοπτωχισμού. Η παραπάνω μεταβολή της οικονομικής μας κατάστασης, έχει σαν αποτέλεσμα τη βίαιη αλλαγή των επιλογών μας σε αγαθά και υπηρεσίες.

Η τιμή των προϊόντων – υπηρεσιών έχει αναδειχθεί στον κυριότερο και μοναδικό ίσως παράγοντα για την απόκτησή τους. Άραγε το κριτήριο της τιμής από μόνο του φτάνει για να πούμε ότι έχουμε πραγματοποιήσει μια συμφέρουσα αγορά ; Η απάντηση είναι σίγουρα αρνητική, αφού πάντα πρέπει να υπάρχει μία ορθή σχέση μεταξύ κόστους/οφέλους.

Λαμπρό παράδειγμα για την καλύτερη κατανόηση όσων αναφέρω παραπάνω, αποτελούν οι περιπτώσεις κάποιων ασφαλιστικών εταιριών, οι οποίες, εκμεταλλευόμενες την οικονομική κρίση, την πολυνομία που υπάρχει στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους, τον πλημμελή έλεγχο που ασκούν οι ελεγκτικές και εποπτικές αρχές της πολιτείας, σε συνδυασμό βέβαια με την έλλειψη στοιχειώδους ασφαλιστικής συνείδησης από πολλούς κατόχους-οδηγούς οχημάτων, παρέχουν δήθεν φθηνά ασφάλιστρα για την ασφάλιση οχημάτων.

Και λέω δήθεν, γιατί στην ουσία αν κάποιος αναλογιστεί τις συνέπειες, οικονομικές και όχι μόνο, που θα κληθεί να αντιμετωπίσει στην περίπτωση ανάκλησης της αδείας, δηλαδή κλεισίματος μιας τέτοιας χαμηλού ασφαλίστρου και ανύπαρκτης εταιρικής ευθύνης ασφαλιστικής εταιρίας, θα αντιληφθεί ότι τελικά βγήκε απόλυτα ζημιωμένος με αυτή του την επιλογή.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σας αναφέρω ότι, όταν κλείνει μια ασφαλιστική εταιρία το επικουρικό κεφάλαιο σας καλύπτει για 30 ημέρες και μόνο για την κάλυψη της αστικής ευθύνης (σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές έναντι τρίτων). Δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση προαιρετικές καλύψεις για τις οποίες είχατε ασφαλιστεί (π.χ. δεν καλύπτεστε έναντι του κινδύνου της κλοπής, της πυρκαγιάς, των φυσικών φαινομένων, των ιδίων ζημιών κ.α.). Επίσης αν υπήρχε σε εκκρεμότητα απαίτησή σας για αποζημίωση από προαιρετική κάλυψη και δεν προλάβατε να αποζημιωθείτε από την ασφαλιστική σας πριν αυτή κλείσει, τότε δεν δικαιούστε αποζημίωση από το επικουρικό κεφάλαιο.

Με την παρέλευση των 30 ημερών ο κάτοχος του οχήματος είναι υποχρεωμένος να συνάψει νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε νέα βέβαια ασφαλιστική εταιρία καταβάλλοντας εκ νέου το ποσό των ασφαλίστρων που θα προκύψει. Τμήμα των χρημάτων που πληρώσατε ως ασφάλιστρα στην ασφαλιστική εταιρία που έκλεισε μπορεί να σας επιστραφεί έπειτα από αρκετά χρόνια και μόνο στην περίπτωση που προκύψουν χρήματα κατά την εκκαθάριση της εταιρίας.

Συμπερασματικά προκύπτει από τα ανωτέρω, ότι η ασφάλιση δεν πρέπει να λαμβάνεται μόνο ως υποχρέωσή μας, αλλά και ως επιλογή για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μας. Επομένως, κάθε υπεύθυνος και συνειδητοποιημένος λήπτης υπηρεσιών ασφάλισης, οφείλει πρώτα να επιλέγει την ασφαλιστική εταιρία με βάση τη φερεγγυότητά της και δευτερευόντως με βάση το ύψος των ασφαλίστρων, να απευθύνεται σε κάποιο εξειδικευμένο επαγγελματία ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, αντί της ασφάλισής του μέσω απρόσωπων καναλιών προώθησης ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών αμφιβόλου ποιότητας και αξίας, έτσι ώστε να μην βρεθεί αντιμέτωπος με δυσάρεστες και οικονομικά δυσβάστακτες καταστάσεις.

Πηγή: www.insurance-eea.gr

Σχετικά Άρθρα