Εξυπηρέτηση Πελατών


Σας Παρέχουμε:

  • Υπεύθυνη παροχή πληροφοριών, παρουσίαση, διεξαγωγή προπαρασκευαστικών εργασιών για τη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων ή παροχή βοήθειας κατά τη διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.
  • Ανταγωνιστικά ασφάλιστρα από αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες.
  • Ενημέρωση για την ανανέωση του συμβολαίου σας.
  • Ανάλυση των καλύψεων και των όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας.
  • Άμεση έκδοση και αποστολή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας.
  • Πληρωμή ασφαλίστρων με πιστωτικές κάρτες.
Asfalies